Seagate đang cố gắng thu nhỏ hơn nữa đầu từ Đọc/Ghi của ổ cứng nhiều hơn nữa nhưng với những đĩa từ 3.5-inch 1TB họ tin rằng đã chạm mức ngưỡng vật lí đơn giản đó là đầu từ này không thể nhỏ hơn được nữa .
Điều tương tự như vậy cũng đã xảy ra trên những rãnh ( track ) ở trên mặt đĩa từ và Seagate tuyên bố cũng đã gần tới mức ngưỡng có thể .
Điều đó có nghĩa là nếu như không tăng số lượng đĩa từ trong ổ cứng thì việc chế tạo ổ cứng nhiều hơn 4TB trở nên ngày càng khó khăn . Để giải quyết những hạn chế về mặt vật lí , Seagate đã thực hiện việc thay đổi cấu trúc thực hiện bằng SMR ( Shingled Magnetic Recording ) .
Hình 1 : Khoảng trống rãnh thông thường
Những rãnh ( Track ) của ổ cứng thông thường bằng với kích thước của đầu Ghi , lớn hơn so với đầu Đọc . Tuy nhiên chỉ có một phần của rãnh được đầu Đọc thực sự quan tâm đó là khu vực trung tâm dữ liệu . Có vùng không gian bảo vệ ( Guard Space ) độ rộng của đầu Ghi hai bên , điều đó làm giảm cơ hội Đọc những rãnh liền kề . SMR sẽ tận dụng lợi thế này , những rãnh được chồng chéo nhau để giảm khoảng không gian bảo vệ , cho phép mật độ lưu trữ tăng lên mà không cần giảm kích thước của đầu Đọc/Ghi .
Điểm hạn chế của SMR trên ổ cứng liên quan tới việc Ghi dữ liệu tới một loạt những rãnh mà có chứa cùng dữ liệu . Trên những rãnh chồng chéo , đầu Ghi rộng hơn một rãnh thì việc Ghi trên một rãnh có thể làm hỏng dữ liệu ở rãnh bên cạnh . Kết quả là tất cả những rãnh liên tiếp phải cần Ghi lại dữ liệu điều đó làm giảm hiệu suất làm việc .
Hình 2 : Khoảng trống rãnh trong công nghệ SMR .
Seagate đã thiết kế SMR với những nhóm rãnh thành những Band , để mỗi Band theo sắp xếp kiểu “Shingled” – lợp ván , do đó toàn bộ đĩa không cần phải Ghi lại sau khi chỉ Ghi một rãnh . Tuy nhiên việc Ghi lại vẫn cần sử dụng trong một số trường hợp và chưa rõ chính xác ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc như thế nào khi so sánh với những ổ cứng không SMR .
Nhờ công nghệ SMR , Seagate hy vọng tăng đĩa từ 3.5-inch có mật độ lưu trữ từ 1TB lên 1.25TB và nếu ổ cứng có 4 đĩa từ thì ổ cứng SMR 5TB sẽ xuất hiện vào năm 2014 .
Seagate cho biết họ đã xuất đi 1 triệu ổ cứng SMR và hy vọng tăng mật độ lưu trữ không làm giảm hiệu suất làm việc .
Những ổ cứng ngày nay thông thường dùng Ghi vuông góc PMR (perpendicular magnetic recording) tạo những rãnh có độ rộng 75nm , nhỏ hơn cả virus cúm .
Seagate đã giới thiệu ổ cứng PMR lần đầu tiên vào năm 2007 , Barracuda với mỗi đĩa từ có dung lượng 250GB . Mật độ lưu trữ lên tới 1TB trên một đĩa từ đã được giới thiệu trong năm nay .
Bài viết liên quan
ĐẶT LỊCH
MIỄN PHÍ
HOTLINE
09 241 242 43
ĐẶT LỊCH
MIỄN PHÍ
HOTLINE
09 241 242 43