Thunderbolt có tên cũ trước kia là Light Peak , là kết nối ngoài cho phép tốc độ truyền dữ liệu lên tới 10Gbps trong mỗi hướng .
Có hai thuận lợi chính của Thunderbolt là dùng những giao thức PCI Express và DisplayPort hiện tại và dùng kết nối sẵn có , mini DisplayPort ( mini DP ) . Vì dùng những giao thức hiện tại nên nó không cần cài đặt thêm driver vào PC để dùng kết nối Thunderbolt .
Cấu trúc Thunderbolt
Thunderbolt có thể mang dữ liệu máy tính dùng giao thức PCI Express , hoặc video số dùng giao thức DisplayPort . Điều đó có nghĩa là phần đầu cuối kia của Cable có thể được gắn tới thiết bị lưu trữ ngoài như DAS (Direct Attached Storage) hoặc tới màn hình hiển thị qua cổng Thunderbolt .
Khi đó Cable có thể mang cả tín hiệu số với dữ liệu vì thế mà màn hình phải có Chip Thunderbolt để lấy ra dữ liệu video ; màn hình thông thường dùng kết nối DisplayPort hoặc mini DisplayPort không thể nối trực tiếp tới cổng Thunderbolt . Điều đó có nghĩa là những nhà sản xuất sẽ cần phải bán hộp cắm ngoài với mạch điều khiển Thunderbolt để chuyển kết nối Thunderbolt thành màn hình video thông thường .
Kết nối Thunderbolt
Cable và đầu nối
Như đã đề cập bên trên , kết nối Thunderbolt dùng đầu nối mini DisplayPort ( mini DP ) . Trong hình dưới bạn sẽ thấy cổng Thunderbolt trên Motherboard
Cổng Thunderbolt trên Motherboard .
Có hai kiểu cable Thunderbolt : cable điện  và cable quang .
Cable điện có thể dùng mọi nơi có chiều dài từ 10cm tới 3m , trong khi Cable sợi quang có chiều dài từ 10 – 20 m .
Một điều thuận lợi của kết nối Thunderbolt là cả cable điện và cable quang đều dùng cùng kiểu đầu nối , mini DisplayPort . Đó là đầu nối điện , do đó Cable sợi quang phải có mạch điện  cả hai đầu kết thúc để chuyển tín hiệu điện thành tính hiệu ánh sáng và ngược lại . Mạch điện này đã có sẵn trong hộp hình chữ nhật tại nơi mà đầu nối được gắn .
Cable điện Thunderbolt
Cable quang Thunderbolt
Có bộ chuyển đổi giữa tín hiệu điện  thành ánh sáng bên trong những hộp này
Bài viết liên quan
ĐẶT LỊCH
MIỄN PHÍ
HOTLINE
09 241 242 43
ĐẶT LỊCH
MIỄN PHÍ
HOTLINE
09 241 242 43