FB-DIMM (Fully Buffered DIMM) là công nghệ Module của bộ nhớ nhắm tới sự phát triển của máy chủ để tăng tốc bộ nhớ và để tăng dung lượng lớn nhất của bộ nhớ .
Sự khác nhau chính giữa module FB-DIMM và module DIMM thông thường là trên FB-DIMM sự trao đổi thông tin giữa Chipset ( điều khiển bộ nhớ ) và module là ở dạng nối tiếp , tương tự giống như trong PCI Express , trong khi chuẩn truyền số liệu của module DIMM là truyền song song .
 
Khi sử dụng truyền số liệu dạng nối tiếp số dây dẫn cần nối từ Chipset tới tới module của bộ nhớ là ít nhất và có thể cho phép sử dụng nhiều kênh bộ nhớ , sẽ tăng hiệu quả của bộ nhớ .
Công nghệ FB-DIMM có thể có 8 module cho một kênh và có thể tăng lên 6 kênh của bộ nhớ . Do đó công nghệ này sẽ tăng tốc độ và tăng dung lượng của bộ nhớ .
Mỗi một kênh phụ gắn thêm vào hệ thống sẽ làm tăng tốc độ truyên thông của bộ nhớ . Ví dụ : nếu bạn có một kênh DDR2-533 thì tốc độ truyền là 4264MB/s. Nếu bán có kênh kép trong cấu hình thì tốc độ truyền sẽ là 8528MB/s . Nếu bạn có 04 kênh thì tốc độ sẽ là 17056MB/s và cứ như vậy .
 
Truyền nối tiếp bên trong FB-DIMM sử dụng 10 cặp dây giữa Chipset tới khe cắm RAM và 12 hoặc 14 cặp dây giữa khe cắm RAM với Chipset . Mỗi một cặp dây dùng để truyền có những chức năng khác nhau .
Một khía cạnh quan trọng khác của FB-DIMM là đường truyền tín hiệu và đường nhận tín hiệu là khác nhau . Trong module DIMM đường truyền số liệu và đường nhận số liệu dùng chung . Hệ thống sử dụng FB-DIMM làm tăng cường hiệu quả trong hệ thống riêng của bộ nhớ
 
 
Đầu tiên module FB-DIMM sẽ sử dụng bộ nhớ DDR2 và đang dần chuyển sang DDR3 khi mà DDR3 có sẵn . Nó là một điều quan trọng khi module FB-DIMM có kích thước giống như module của DDR2-DIMM và DDR3 cũng sẽ có kích thướng tương tự như thế .
 
Thiết kế của Maionboard
 
Có một vài điều kiện thuận lợi khi sử dụng bộ nhớ FB-DIMM trên máy chủ . Chúng ta đã biết tới như : dung lượng bộ nhớ tăng lên , tốc độ bộ nhớ cao hơn . Cũng có một điều thuận lợi khi thiết kế Mainboard đơn giản hơn , khi mà dây dẫn nối giữa Chipset và khe cắm bộ nhớ giảm đi .
Mặc dầu FB-DIMM vẫn sử dụng tiêu chuẩn khe cắm DDR2-DIMM , có 240 chân , trên thực tế chỉ sử dụng 69 chân làm cho thiết kế dây dẫn trong Mainboard trở nên dễ dàng hơn .
 
Hình dưới đây cho bạn thấy những dây dẫn nối từ North Bridge tới khe cắm DDR2 khi sử dụng một kênh bộ nhớ . Mạch in 03 lớp
 
 
Hình dưới đây bạn có thể xem dây dẫn nối từ North Bridge tới khe cắm FB-DIMM khi sử dụng 02 kênh bộ nhớ . Mạch in này chỉ sử dụng 02 lớp
 
 
Trong hình dưới đây bạn sẽ thấy sự thuận lợi và hiệu quả khi sử dụng FB-DIMM
 
 
 
Khi sử dụng bộ nhớ DDR2 thông thường tốc độ truyền trong bộ nhớ đạt được 10GB/s và dung lượng 8GB , nếu sử dụng 04 khe cắm DDR2-DIMM , có 02 kênh và dùng bộ nhớ DDR2-800.
 
Khi sử dụng FB-DIMM , dung lương cao nhất 192GB ,tốc độ truyền 40GB/s , nếu bạn sử dụng 48 module , 06 kênh , 08 module một kênh và dùng cùng một loại RAM là DDR2-800.
Bài viết liên quan
ĐẶT LỊCH
MIỄN PHÍ
HOTLINE
09 241 242 43
ĐẶT LỊCH
MIỄN PHÍ
HOTLINE
09 241 242 43