Cách thay đổi đường dẫn lưu file mặc định trên Zalo PC trong AppData ổ C qua ổ đĩa khác bằng lệnh tạo thư mục ảo mklink của commandline, tránh tình trạng sau khi dùng Zalo PC 1 thời gian máy bị hết ổ C.

Tóm tắt các bước thực hiện:

Bước 1: Thoát ứng dụng Zalo PC bằng cách bấm chuột phải vào biểu tượng Zalo PC trên system tray chọn Đóng, chờ 5-10s để biểu tượng Zalo PC thoát khỏi system tray.

Bước 2: Cut (move) thư mục “C:\Users\Administrator\AppData\Local\ZaloPC” qua “D:\ZALO”

Bước 3: Tạo Thư mục ảo link qua ổ D bằng lệnh command line: mklink /D “C:\Users\Administrator\AppData\Local\ZaloPC” “D:\ZALO\ZaloPC”

Bước 4: Cut (move) thư mục “C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\ZaloApp” qua “D:\ZALO”

Bước 5: Tạo Thư mục ảo link qua ổ D bằng lệnh command line: mklink /D “C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\ZaloApp” “D:\ZALO\ZaloApp”

Bước 6: Mở ứng dụng Zalo PC vào mục Cài đặt – Cài đặt – Tin nhắn – mục File đưiợc lưu tại thư mục: bấm nút Thay đổi chọn về dường dẫn D:\ZALO\Zalo Files (tạo thư mục mới Zalo Files trong D:\ZALO)

Ghi nhớ:

-Tất cả các dữ liệu của Zalo sẽ được lưu vào D:\ZALO, các bạn cần backup lưu trữ thư mục này cẩn thận.

-Mỗi khi cài win lại trên ổ C các bạn nhớ khoan cài Zalo PC, chạy các lệnh mklink để tạo lại thư mục ảo sau đó mới cài Zalo PC.

Bài viết liên quan
ĐẶT LỊCH
MIỄN PHÍ
HOTLINE
09 241 242 43
ĐẶT LỊCH
MIỄN PHÍ
HOTLINE
09 241 242 43