PHẦN MỀM AI CŨNG CẦN

Win 10
Windows loader-2-2-1
KMSPico.v10.2.0

Driver Nvidia

Bộ cài Office 2003 – 2019

ADOBE Adobe CS6 – CC 2021
TOOLS Kích hoạt bản quyền & Tiện ích
APPS Phần mềm tổng hợp
TEST Soft kiểm tra linh kiện